Boek over de nieuwe Bavo te Haarlem van Joseph Cuypers, een van de mooiste kerken van Nederland

Bernadette van Hellenberg Hubar

Terug

in het kort

Bernadette van Hellenberg Hubar is een zeer ervaren zelfstandige in de erfgoedsector.

Zij promoveerde in 1995 op Arbeid & Bezieling, dat later verscheen als handelseditie: Hubar, Bernadette van Hellenberg, Arbeid en Bezieling; de esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, en de voorgevel van het Rijksmuseum, Nijmegen 1997.

Zij is gespecialiseerd in negentiende en twintigste-eeuwse architectuur en monumentale kunst; iconografie en exegese, polychromie, waardenstellend onderzoek, waaronder de erfgoedSWOT© en beheerssystemen, waaronder het Planologisch erfgoedregime© (PER©); juridische aspecten erfgoedbeheer.

projecten / publicaties (selectie)

Voor de lopende projecten zie mijn website www.vanhellenberghubar.org, onder de knop projecten, in vogelvlucht.

  • 2014: Onderzoek naar en monografie over – de restauratie van – de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem: Ad orientem | Gericht op het oosten. De nieuwe Bavo te Haarlem, WBOOKS-Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Zwolle-Haarlem 2016.
  • 2013: Waardenstellend onderzoek Auro intextum (… met goud doorstikt) over de Kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem, in opdracht van de gelijknamige stichting.
  • 2011-2013: Onderzoek naar monumentale kerkelijke schilderkunst uit het interbellum in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De daaruit voortgekomen publicatie, De genade van de steiger, monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum, is uitgegeven door de Walburg Pers te Zutphen. Gerard van Wezel bedacht het project en begeleidde het namens de RCE, terwijl Angelique Friedrichs van de SRAL het materiaal- en restauratietechnische hoofdstuk schreef.
  • 2010: Wederopbouw kernkwaliteiten. ErfgoedSWOT© in het kader van de AMvB Ruimte, tranche 2 (uitwerking MoMo). Ministerie van OC&W te ‘s-Gravenhage — 2009-2010. Dit onderzoek resulteerde in de publicatie: Hubar, Bernadette van Hellenberg, ‘Retort in het borgingsproces, De erfgoedSWOT© en de Wederopbouwkernkwaliteiten in de AMvB Ruimte’, in: Vitruvius, onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals 4, nummer 13 (2010), pp. 16-21 en 5, nummer 14 (2011), pp.18-25.
  • 2008-2009: Hubar, Bernadette van Hellenberg, i.s.m. Don Rackham, Saxa loquuntur (de stenen spreken), Monografie over de restauratiepraktijk van Friso Woudstra Architecten BV, Vorden 2009. Idem, 1001, Monografie over de nieuwbouwprojecten van Friso Woudstra Architecten BV, Vorden 2009.