Boek over de nieuwe Bavo te Haarlem van Joseph Cuypers, een van de mooiste kerken van Nederland

Bernadette van Hellenberg Hubar

Bernadette van Hellenberg Hubar

email bernadette@vanhellenberghubar.org
website http://www.vanhellenberghubar.org
specialismen architectuur cultureel erfgoed iconografie negentiende eeuw twintigste eeuw

opdrachtgevers (selectie)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem, Coöperatie DELA te Eindhoven, Limburgs Landschap, Ministerie van OC&W, gemeente Maastricht, gemeente Roermond, gemeente Brunssum, gemeente Eindhoven en verschillende architectenbureaus en monumenteneigenaren.

projecten / publicaties (selectie)

  • 2014: Onderzoek naar en monografie over – de restauratie van – de kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem: Ad orientem | Gericht op het oosten. De nieuwe Bavo te Haarlem, WBOOKS-Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, op initiatief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Zwolle-Haarlem 2016.
  • 2013: Waardenstellend onderzoek Auro intextum (… met goud doorstikt) over de Kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem, in opdracht van de gelijknamige stichting.
  • 2011-2014: Onderzoek en manuscript database Monumentale schilderkunst in, voor en na het interbellum, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • 2011-2013: Onderzoek naar monumentale kerkelijke schilderkunst uit het interbellum in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De daaruit voortgekomen publicatie, De genade van de steiger, monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum, is uitgegeven door de Walburg Pers te Zutphen. Gerard van Wezel bedacht het project en begeleidde het namens de RCE, terwijl Angelique Friedrichs van de SRAL het materiaal- en restauratietechnische hoofdstuk schreef
  • 2010: Wederopbouw kernkwaliteiten. ErfgoedSWOT© in het kader van de AMvB Ruimte, tranche 2 (uitwerking MoMo). Ministerie van OC&W te ‘s-Gravenhage — 2009-2010. Dit onderzoek resulteerde in de publicatie: Hubar, Bernadette van Hellenberg, ‘Retort in het borgingsproces, De erfgoedSWOT© en de Wederopbouwkernkwaliteiten in de AMvB Ruimte’, in: Vitruvius, onafhankelijk vakblad voor erfgoedprofessionals 4, nummer 13 (2010), pp. 16-21 en 5, nummer 14 (2011), pp.18-25.
  • 2008-2009: Hubar, Bernadette van Hellenberg, i.s.m. Don Rackham, Saxa loquuntur (de stenen spreken), Monografie over de restauratiepraktijk van Friso Woudstra Architecten BV, Vorden 2009. Idem, 1001, Monografie over de nieuwbouwprojecten van Friso Woudstra Architecten BV, Vorden 2009.
  • 1995: Promotie op Arbeid & Bezieling, dat later verscheen als handelseditie: Hubar, Bernadette van Hellenberg, Arbeid en Bezieling; de esthetica van P.J.H. Cuypers, J.A. Alberdingk Thijm en V.E.L. de Stuers, en de voorgevel van het Rijksmuseum, Nijmegen 1997.
    Meer over Bernadette van Hellenberg Hubar