Artikel over laatste vijf tekeningen Maarten van Heemskerck

Judith Niessen

Terug

in het kort

Judith Niessen studeerde in 1997 af als kunsthistoricus aan de Universiteit Utrecht. Tot 2007 was zij werkzaam als expert Oude Meesters bij Sotheby’s in Amsterdam, waar zij zich heeft ontwikkeld tot een kenner van de Vlaamse en Nederlandse schilderkunst tot 1800. Zij stond aan de basis van kleinere en grotere ontdekkingen, met als hoogtepunt de ontdekking van De Kindermoord te Bethlehem, een vroeg werk van Sir Peter Paul Rubens, dat zich nu in de Art Gallery of Ontario, Canada bevindt. Daarnaast was Judith bij Sotheby’s internationaal verantwoordelijk voor het Nederlands herkomstonderzoek over de periode 1930-1945. Sinds 2007 is zij werkzaam als zelfstandig kunsthistoricus, waarbij zij voornamelijk kunsthistorisch- en (oorlogs-)herkomstonderzoek voor particulieren en instellingen uitvoert.


projecten / publicaties

  • J. Noorman, D. de Witt et al., Rembrandts naakte waarheid, tent. cat. Amsterdam (Museum Het Rembrandthuis) 2016 catalogusteksten
  • J. Niessen, 'Vijf niet-uitgevoerde ontwerpen van Maarten van Heemskerck voor de Acta Apostolorum', Delineavit et Sculpsit, nr. 36 (2013), pp. 2-19
  • Y. Bleyerveld, A.J. Elen, J. Niessen, met bijdragen van P. van der Coelen en A. van Suchtelen, Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en zestiende eeuw in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Kunstenaars geboren voor 1581, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 2012 (internetpublicatie): http://collectie.boijmans.nl/nl/onderzoek/nederlandse-tekeningen-15e-16e-eeuw/
  • J.P. Filedt-Kok et al., Early Netherlandish Paintings in the Rijksmuseum, Amsterdam. Volume I – Artists born before 1500, coll. cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 2009 (internetpublicatie): www.rijksmuseum.nl/early-netherlandish-paintings (catalogusteksten en redactie herkomsten)
  • D. Kraaijpoel, H. van Wijnen, Han van Meegeren (1889-1947) en zijn meesterwerk van Vermeer, Zwolle 1996 (biografie Han van Meegeren en beeldredactie)
  • Tentoonstelling Han van Meegeren (1889-1947). Van (miskend) kunstenaar tot meestervervalser 1996 (inventarisatie oeuvre en bijdrage aan selectie tentoon te stellen werken)
  • ‘Lieflijkheid of afschuw “that’s the question”’, Kunst- en Antiekjournaal, vol. 9, no. 3 (maart 2004), pp. 14-15
  • ‘De Meester van Alkmaar en zijn werkplaats, een heroverweging’, Oud Holland