Artikel over laatste vijf tekeningen Maarten van Heemskerck

Judith Niessen

Judith Niessen

email j_niessen@online.nl
specialismen (oorlogs)herkomstonderzoek schilderijen tekeningen

opdrachtgevers (selectie)

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; Rijksmuseum, Amsterdam; Sotheby’s, Londen en Amsterdam; van Stockum’s veilingen; diverse handelaren en privé-opdrachtgevers

projecten / publicaties (selectie)

  • J. Noorman, D. de Witt et al., Rembrandts naakte waarheid, tent. cat. Amsterdam (Museum Het Rembrandthuis) 2016 catalogusteksten
  • Y. Bleyerveld, A.J. Elen, J. Niessen, met bijdragen van P. van der Coelen en A. van Suchtelen, Nederlandse tekeningen uit de vijftiende en zestiende eeuw in Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Kunstenaars geboren voor 1581, Rotterdam (Museum Boijmans Van Beuningen) 2012 (internetpublicatie): http://collectie.boijmans.nl/nl/onderzoek/nederlandse-tekeningen-15e-16e-eeuw/ catalogusteksten
  • J.P. Filedt-Kok et al., Early Netherlandish Paintings in the Rijksmuseum, Amsterdam. Volume I – Artists born before 1500, coll. cat. Amsterdam (Rijksmuseum) 2009 (internetpublicatie): www.rijksmuseum.nl/early-netherlandish-paintings catalogusteksten
  • Diverse bijdragen veilingcatalogi Old Master Paintings Sotheby’s, Amsterdam 1997-2007
Meer over Judith Niessen