Eliane Odding

Zelfstandig tentoonstellingsmaker en kunsthistorica (1900-nu), zowel inhoudelijk als organisatorisch betrokken.

Eliane Odding

Terug

in het kort

Eliane Odding werkt sinds 2019 als freelance kunsthistorica en tentoonstellingsmaker, waarbij ze zich vooral richt op moderne- en hedendaagse kunst. Momenteel is ze betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten en maakt ze tentoonstellingen voor diverse musea en culturele instellingen. Zo werkt ze samen met Marguerite Tuijn aan een monografie over Anton Rooskens (1906-1976), is ze curator van de overzichtstentoonstelling over Melle (1908-1976) getiteld Melle – Schilder van een andere werkelijkheid bij Museum van Bommel van Dam in Venlo en werkt ze aan een tentoonstelling over Eva Besnyö (1910-2003) voor Museum Kranenburgh in Bergen. Ook heeft ze in 2020 voor de Grote Kerk Alkmaar Nieuw Licht – Kunst in de Grote Kerk Alkmaar opgezet, een jaarlijks tentoonstellingsprogramma waarvoor ze curator en projectleider is.

 

Eerder zette Odding haar eigen podcast op waarin ze in gesprek ging met curatoren en onderzoekers over bijzondere objecten in museale collecties, cureerde ze de tentoonstelling Twist, de eerste museale solotentoonstelling van Bastiaan Woudt bij Museum Kranenburgh in Bergen, assisteerde ze verzamelaar Otto L. Schaap met het ontzamelen van een deel van zijn collectie en werkte ze als projectmedewerker bij Fondation Constant.

 

Odding studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2018 cum laude afstudeerde.  

projecten / publicaties

 

Tentoonstellingen (selectie): 

 • Eva Besnyö, Museum Kranenburgh, Bergen, opent in 2023.
 • De reizen van Anton Rooskens, Stedelijk Museum Schiedam, samen met Marguerite Tuijn, opent in 2023.
 • Melle – Schilder van een andere werkelijkheid, museum van Bommel van Dam, 17 september 2022 – 26 februari 2023.
 • Common Ground – Nynke Koster, Grote Kerk Alkmaar, 8 juli – 4 september 2022.
 • Twist – Bastiaan Woudt, Museum Kranenburgh, Bergen, 17 april – 18 september 2022.
 • Taking a Line for a Walk – Thomas Trum, Grote Kerk Alkmaar, 9 juli – 12 september 2021.
 • Dressed for Paradise – Roos Holleman, Grote Kerk Alkmaar, 27 juni – 12 september 2021.

Publicaties: 

 • Marguerite Tuijn en Eliane Odding, Anton Rooskens (1906-1976), [te verschijnen bij Jap Sam Books 2023].
 • Eliane Odding e.a., Melle – Schilder van een andere werkelijkheid, [verschijnt september 2022 bij Van Spijk, Venlo].
 • Eliane Odding e.a., Twist, 1605 Publishers, 2022.
 • Eliane Odding, ‘De constructie is leidend, Drie boekbanden ontworpen door Berlage’, Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap 28, nr.56, december 2020, p.14-22. 
 • Eliane Odding, ‘Tussen grafische vormgeving en architectuur. Twee affiches van Berlage’ ARTICLE Kunsthistorisch tijdschrift 22 (april 2019) pp. 56-59.