Inrichting waterschapshuis WSHD voltooid. Objectteksten in de maak

Frank van der Ploeg

Terug

in het kort

Artaz, opgericht door Frank van der Ploeg (1968), bestrijkt ‘kunst van A t/m Z’. Onderzoek en projecten monden nu eenmaal uit in publicaties, inventarisaties, zaalteksten en rapporten: kunst (én cultuur) wordt gevangen in tekst.

U kunt Artaz inzetten voor inventarisatie, onderzoek, exposities, educatie, redactie, en (beleids)advies op het gebied van kunst, cultuur & erfgoed. Het eindresultaat is verslaglegging in een database, publicatie (boek, catalogus, informatieblad, tijdschrift(artikel) en/of website), rapportage en/of tentoonstelling. Naast beteksting bij exposities borgt Artaz tevens de gehele organisatie (concept, contact in- en externe medewerkers, fondsenwerving, PR).

projecten / publicaties

Wetenschappelijke publicaties

 • Artikel: ‘Voortkomende uit de ‘rede’. Een eetkamer van Jac. van den Bosch met snijwerk van Anton Stoltz’, in: Jong Holland 18 (2002, nr.3), pp. 36-40, 61-62
 • Lemmata in: P.J. Margry en C.M.A. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, dl.III, Limburg, Amsterdam (Meertens Instituut) / Hilversum (Uitgeverij Verloren) 2000, pp. 433-436, 709-716
 • Boek: Brave koppen en gladde aengesigten. De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman, Gent/Middelburg 1999. ISBN 90-74517-08-0. In samen­werking met C.E. Zonnevylle-Heyning
 • Artikel: ‘Jan II van Coninxloo en zijn werkzaamheden voor het benedictinessen­klooster van Groot-Bijgaarden bij Brussel.’, in: Oud Holland 112 (1998), pp. 104-126
 • Artikel: ‘Roerende goederen’. In: M. Schilder (red.) Amster­damse kloosters in de middel­eeuwen, Amsterdam (Vos­sius­pers AUP) 1997, pp. 47-65, 174-182, 191-193. Bundel bij de gelijknamige expositie in Uni­versi­teitsmuseum de Agnietenkapel, Amsterdam
 • Recensie van: ‘Michel Coxcie, pictor regis (1499-1592)’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Let­teren en Kunst van Mechelen, 96 (2-e afl. 1992), Mechelen 1993. Verschenen in Oud Holland 110 (1996), pp. 47-50

Catalogi

 • Papier Biënnale Rijswijk 2016 / Paper Biennial Rijswijk 2016, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2016. ISBN 978-90-821807-4-9
 • Rijswijk Textiel Biënnale / Textile Biennial 2015, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2015. ISBN 978-90-821807-3-2
 • Paper Biennial / Papier Biënnale Rijswijk 2014, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2014. ISBN 978-90-821807-1-8
 • Rijswijk Textile Biennial / Textiel Biënnale 2013, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2013. ISBN 978-90-801242-9-5
 • International Paper Biennial / internationale Papier Biënnale Rijswijk 2012, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2012. ISBN 978-90-801242-0-2
 • Rijswijk Textiel Biënnale / Textile Biennial 2011, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2011. ISBN 978-90-801242-7-1
 • Holland Papier Biënnale 2010, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2010, 120 pp. ISBN 978-90-801242-6-4

Publicaties overig

 • De Kunst van het Bannehof, Zaanstad (Gemeente Zaanstad) 2013.
 • Polderstructuren, lesbrief en gelijknamige tentoonstelling (kunstenaars: Loes Kater, Simon Oud, Lisanne Sloots) Grote Kerk Oosthuizen 2012
 • Informatieblad: Waterschapsglazen, uitgave Waterschap Hollandse Delta, september 2008, 12 pp.
 • Artikel en redactie statements: ‘(In) de geest van Dudok’, in: Salon Culturele Planologie II. Hilversum in de ban van Dudok. 16 maart 2007, pp. 6-26. Uitgave Kunst en Cultuur Noord-Holland, Haarlem mei 2007.
 • Redactie en beeldredactie: Anrooy, F. van, e.a., Herman Willem Daendels 1762-1818, Utrecht (Matrijs) 1991.
 • Artikelen/blogs in: kM, Museumtijdschrift, Nieuwsbrief van Museum Jacobs van den Hof, Ons Erfdeel, Septentrion, The Low Countries, VMA-Bulletin.

Redactie, eindredactie, hoofdredactie

 • kM (Materiaaltechnische informatie voor beeldend kunstenaars, vormgevers en restauratoren), uitgave Stichting Kunstenaarsmateriaal, 1999-2007
 • VMA-Bulletin, uitgave Vereniging Maastrichts Aardewerk, 2004-heden

Inventarisatie kunst- en cultuurvoorwerpen

 • Inventarisatie & inrichting WSHD, database in TMS, publiek toegankelijke website: www.museum-online.nl/hollandsedelta
 • Inventarisatie WSBD, database
 • Inventarisatie en fotografie kunstcollectie gemeente Zaanstad, database; advies ontzamelen

Exposities

 • Inrichting waterschapshuis met collectiedelen. Diverse ruimtes, vitrinewand; hierbij onderzoek cultuurhistorische collectie, advies presentatie & (beleids)advies bruiklenen Waterschap Hollandse Delta (WSHD) 2008-heden
 • Tentoonstellingen Museum Rijswijk: Papier Biënnale (2010/'12/'14/'16) /Textiel Biënnale Museum Rijswijk 2011/'13/'15): catalogi & zaalteksten
 • Tentoonstelling Polderstructuren concept & uitvoering expositie III; beeldende kunst m.b.t. polders/archelogie; lesbrief basisonderwijs Grote Kerk, Oosthuizen (Stichting Oude Hollandse Kerken) 2012
 • Tentoonstelling Huis en Haard concept & uitvoering expositie II bij sarcofaag: leven in de late Middeleeuwen Grote Kerk, Oosthuizen (gemeente Zeevang / Hist. Vereniging Oosthuizen) 2011
 • Tentoonstelling Het Geheim van Etersheim concept & uitvoering expositie over sarcofaag, archeologische vondsten Markermeer Grote Kerk, Oosthuizen (gemeente Zeevang) 2011
 • Tentoonstelling ‘k Heb drie hoven op een rij voor mijn brave schutterij concept & uitvoering expositie over de schutterijen, coauteur bijbehorende publicatie, Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Goes (nu Historisch Museum De Bevelanden) 1998
 • Tentoonstelling Am­sterdamse kloosters in de Middeleeuwen adviezen en bijdrage publicatie, Universiteitsmuseum De Agnietenkapel, Amsterdam 1996-1997