Frank van der Ploeg

Inrichting waterschapshuis WSHD voltooid. Objectteksten in de maak

Frank van der Ploeg

Terug

in het kort

Artaz, opgericht door Frank van der Ploeg (1968), bestrijkt ‘kunst van A t/m Z’. Onderzoek en projecten monden nu eenmaal uit in publicaties, inventarisaties, zaalteksten en rapporten: kunst (én cultuur) wordt gevangen in tekst.

U kunt Artaz inzetten voor inventarisatie, onderzoek, exposities, educatie, redactie, en (beleids)advies op het gebied van kunst, cultuur & erfgoed. Het eindresultaat is verslaglegging in een database, publicatie (boek, catalogus, informatieblad, tijdschrift(artikel) en/of website), rapportage en/of tentoonstelling. Naast beteksting bij exposities borgt Artaz tevens de gehele organisatie (concept, contact in- en externe medewerkers, fondsenwerving, PR).

projecten / publicaties

Wetenschappelijke publicaties

 • Artikel: ‘Voortkomende uit de ‘rede’. Een eetkamer van Jac. van den Bosch met snijwerk van Anton Stoltz’, in: Jong Holland 18 (2002, nr.3), pp. 36-40, 61-62
 • Lemmata in: P.J. Margry en C.M.A. Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, dl.III, Limburg, Amsterdam (Meertens Instituut) / Hilversum (Uitgeverij Verloren) 2000, pp. 433-436, 709-716
 • Boek: Brave koppen en gladde aengesigten. De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman, Gent/Middelburg 1999. ISBN 90-74517-08-0. In samen­werking met C.E. Zonnevylle-Heyning
 • Artikel: ‘Jan II van Coninxloo en zijn werkzaamheden voor het benedictinessen­klooster van Groot-Bijgaarden bij Brussel.’, in: Oud Holland 112 (1998), pp. 104-126
 • Artikel: ‘Roerende goederen’. In: M. Schilder (red.) Amster­damse kloosters in de middel­eeuwen, Amsterdam (Vos­sius­pers AUP) 1997, pp. 47-65, 174-182, 191-193. Bundel bij de gelijknamige expositie in Uni­versi­teitsmuseum de Agnietenkapel, Amsterdam
 • Recensie van: ‘Michel Coxcie, pictor regis (1499-1592)’, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Let­teren en Kunst van Mechelen, 96 (2-e afl. 1992), Mechelen 1993. Verschenen in Oud Holland 110 (1996), pp. 47-50

Catalogi

 • Papier Biënnale Rijswijk 2016 / Paper Biennial Rijswijk 2016, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2016. ISBN 978-90-821807-4-9
 • Rijswijk Textiel Biënnale / Textile Biennial 2015, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2015. ISBN 978-90-821807-3-2
 • Paper Biennial / Papier Biënnale Rijswijk 2014, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2014. ISBN 978-90-821807-1-8
 • Rijswijk Textile Biennial / Textiel Biënnale 2013, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2013. ISBN 978-90-801242-9-5
 • International Paper Biennial / internationale Papier Biënnale Rijswijk 2012, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2012. ISBN 978-90-801242-0-2
 • Rijswijk Textiel Biënnale / Textile Biennial 2011, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2011. ISBN 978-90-801242-7-1
 • Holland Papier Biënnale 2010, Rijswijk (Museum Rijswijk) 2010, 120 pp. ISBN 978-90-801242-6-4

Publicaties overig

 • De Kunst van het Bannehof, Zaanstad (Gemeente Zaanstad) 2013.
 • Polderstructuren, lesbrief en gelijknamige tentoonstelling (kunstenaars: Loes Kater, Simon Oud, Lisanne Sloots) Grote Kerk Oosthuizen 2012
 • Informatieblad: Waterschapsglazen, uitgave Waterschap Hollandse Delta, september 2008, 12 pp.
 • Artikel en redactie statements: ‘(In) de geest van Dudok’, in: Salon Culturele Planologie II. Hilversum in de ban van Dudok. 16 maart 2007, pp. 6-26. Uitgave Kunst en Cultuur Noord-Holland, Haarlem mei 2007.
 • Redactie en beeldredactie: Anrooy, F. van, e.a., Herman Willem Daendels 1762-1818, Utrecht (Matrijs) 1991.
 • Artikelen/blogs in: kM, Museumtijdschrift, Nieuwsbrief van Museum Jacobs van den Hof, Ons Erfdeel, Septentrion, The Low Countries, VMA-Bulletin.

Redactie, eindredactie, hoofdredactie

 • kM (Materiaaltechnische informatie voor beeldend kunstenaars, vormgevers en restauratoren), uitgave Stichting Kunstenaarsmateriaal, 1999-2007
 • VMA-Bulletin, uitgave Vereniging Maastrichts Aardewerk, 2004-heden

Inventarisatie kunst- en cultuurvoorwerpen

 • Inventarisatie & inrichting WSHD, database in TMS, publiek toegankelijke website: www.museum-online.nl/hollandsedelta
 • Inventarisatie WSBD, database
 • Inventarisatie en fotografie kunstcollectie gemeente Zaanstad, database; advies ontzamelen

Exposities

 • Inrichting waterschapshuis met collectiedelen. Diverse ruimtes, vitrinewand; hierbij onderzoek cultuurhistorische collectie, advies presentatie & (beleids)advies bruiklenen Waterschap Hollandse Delta (WSHD) 2008-heden
 • Tentoonstellingen Museum Rijswijk: Papier Biënnale (2010/'12/'14/'16) /Textiel Biënnale Museum Rijswijk 2011/'13/'15): catalogi & zaalteksten
 • Tentoonstelling Polderstructuren concept & uitvoering expositie III; beeldende kunst m.b.t. polders/archelogie; lesbrief basisonderwijs Grote Kerk, Oosthuizen (Stichting Oude Hollandse Kerken) 2012
 • Tentoonstelling Huis en Haard concept & uitvoering expositie II bij sarcofaag: leven in de late Middeleeuwen Grote Kerk, Oosthuizen (gemeente Zeevang / Hist. Vereniging Oosthuizen) 2011
 • Tentoonstelling Het Geheim van Etersheim concept & uitvoering expositie over sarcofaag, archeologische vondsten Markermeer Grote Kerk, Oosthuizen (gemeente Zeevang) 2011
 • Tentoonstelling ‘k Heb drie hoven op een rij voor mijn brave schutterij concept & uitvoering expositie over de schutterijen, coauteur bijbehorende publicatie, Museum voor Zuid- en Noord-Beveland, Goes (nu Historisch Museum De Bevelanden) 1998
 • Tentoonstelling Am­sterdamse kloosters in de Middeleeuwen adviezen en bijdrage publicatie, Universiteitsmuseum De Agnietenkapel, Amsterdam 1996-1997