Frank van der Ploeg

Inrichting waterschapshuis WSHD voltooid. Objectteksten in de maak

Frank van der Ploeg

Frank van der Ploeg

email info@artaz.nl
website http://www.artaz.nl
specialismen cultuureducatie erfgoed kunstnijverheid 1900-1940 moderne en hedendaagse kunst zestiende/zeventiende eeuw

opdrachtgevers (selectie)

Gemeente Zaanstad; Waterschap Brabantse Delta; Waterschap Hollandse Delta

projecten / publicaties (selectie)

    • Waterschap Hollandse Delta (WSHD), 2008-heden Onderzoek cultuurhistorische collectie, advies presentatie & inrichting collectie, (beleids)advies t.a.v. bruikleennemers; database in TMS, publiek toegankelijke website: www.museum-online.nl/hollandsedelta
    • Waterschap Brabantse Delta (WSBD), Breda, 2010-heden Inventarisatie cultuurhistorische collectie; database
    • Gemeente Zaanstad, 2008-heden Inventariserend onderzoek kunstcollectie (inventarisatie en fotografie kunstcollectie gemeente Zaanstad, database; advies ontzamelen); Voorzitter Adviespanel Cultuur (adviesterreinen: erfgoed, cultuureducatie en –participatie, amateurkunst & volkscultuur; aanmoedigingsprijzen cultuur), beleidsadvies afd. Cultuur, Monumenten, Toerisme
      Meer over Frank van der Ploeg