Marianne Lahr

email marianne.lahr@planet.nl
website http://www.mariannelahr.nl
specialismen architectuur

opdrachtgevers (selectie)

Trancity, Deventer Historische Vereniging, nai010, Museum MORE

projecten / publicaties (selectie)

  • Harm Tilman (hoofdred.), de Architect, Alphen a/d Rijn 2020
  • Harm Tilman (red.), Manifest. Architecten over klimaat en ongelijkheid, Alphen a/d Rijn 2020
  • René Berends et al., Deventer Jaarboek 2020, Deventer 2020
  • René Berends (red.), 25 Markante Deventenaren. Bijzondere verhalen over inspirerende mensen, Deventer 2020
  • Ben Maandag, Stadsvernieuwing in Rotterdam. Vijftig jaar bouwen in de buurt, Rotterdam 2019
  • Huub Thomas, Het bezield modernisme van A.H. Wegerif. Architectuur als beschavingsideaal, Rotterdam 2018
  • Annemarie Kok, Herinnering aan de rechtsstaat. Pleidooi voor serieus openbaar bestuur, Haarlem 2018
Meer over Marianne Lahr