Marieke van Vlierden

RKD-project Marks on Art: merken op schilderijen, sculptuur en meubels 1300-1700

Marieke van Vlierden

Marieke van Vlierden

email info@mariekevanvlierden.nl
website http://www.mariekevanvlierden.nl
specialismen bedrijfshistorisch erfgoed beeldhouwkunst kasteel- en huismusea middeleeuwen muurschilderkunst

opdrachtgevers (selectie)

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Stichting Heineken Collection, Kasteel Heeswijk

projecten / publicaties (selectie)

  • Registratie en collectiebeheer Stichting Heineken Collection, onder meer registratie van de collectie moderne kunst, geschonken ter gelegenheid van de opening van de Heineken brouwerij in Zoeterwoude, in 1975, 2016
  • Controleren en aanvullen van de registratie van de zilvercollectie van Kasteel Heeswijk, 2016
  • Stichting Heineken Collection: Inventarisatieproject aanwinsten, fotocollectie en reclamedrukwerk; actualisering database en bruikleenregistratie, 2015
  • Rijksdienst Cultureel Erfgoed: inventarisatie bouwsculptuur Minderbroedersklooster, Utrecht, 2013/2014
  • Stichting Heineken Collection: inventarisatie collectie (fotocollectie, bouwtekeningen, aanwinsten), onderzoek en actualisering database, 2013-2014
  • Rijksdienst Cultureel Erfgoed: inventarisatie (bouw)sculptuur Petruskerk te Woerden, 2012
  • Kasteel Heeswijk: inhoudelijke ondersteuning onderzoek collectie en advies collectieregistratie, 2009-2017
  • Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht: inventarisatie historisch erfgoed, 2010-2015
  • Stichting Heineken Collection: inventarisatieprojecten, onderzoek en actualisering database, 2008-2012
Meer over Marieke van Vlierden