Marlies Enklaar

Duizendpoot: tekst, redactie en onderzoek

Marlies Enklaar

Terug

in het kort

 

Marlies Enklaar (kunstgeschiedenis R.U.L.) is een zeer ervaren onderzoekster, schrijfster en redacteur. Teksten – daarbij inbegrepen bijschriften en noten – controleert zij snel en vakkundig op inhoud, stijl, woordgebruik, opbouw, logica, consistentie, grammatica, spelling en interpunctie. Vooraf ontvangt u een inzichtelijke prijsopgave en, indien gewenst, een planning plus opleverdatum. Tussendoor pleegt zij regelmatig overleg met de opdrachtgever over aanpak en voortgang.

 

E-mail info@enklaarediting.nl

Tel. 06 - 408 89 387

 

Specialismen beeldende kunst in het algemeen, 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst, architectuur, stedenbouw, kunstnijverheid, binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, film- en televisiewetenschap, fotografie – catalogi, biografieën, bedrijfsgeschiedenissen, jubileumboeken, proefschriften en webteksten

 

projecten / publicaties

 

Redactie

De ruimte ontbreekt om hier alle geredigeerde publicaties te vermelden. Daarom is gekozen voor een selectie op het gebied van kunst en cultuur. Mijn portfolio stuur ik u op verzoek.

 

Tentoonstellingscatalogi
 • Rudi Ekkart e.a., Het oog van Veth, Zwolle 2023 [tent.cat. Dordrechts Museum]
 • Sander Paarlberg e.a., In het licht van Aelbert Cuyp. Aelbert Cuyp & Gainsborough, Constable, Turner, Zwolle 2021 [tent.cat. Dordrechts Museum]
 • Hetty Berg e.a., So much I gazed on Beauty, Amsterdam 2019 [oeuvrecatalogus Eli Content, Joods Historisch Museum, Amsterdam]
 • Diverse auteurs, Raoul De Keyser. Oeuvre, München/Brussel 2018 [tent.cat. S.M.A.K., Gent/Pinakothek der Moderne, München]
 • Anja K. Sevcik e.a., Schalcken – Kunstenaar van het verleiden, Stuttgard (Belser Verlag), 2016 [tent.cat. Dordrechts Museum, Dordrecht / Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Keulen]
 • E.M. Mennes-Wuesten, catalogus BEELDENPARK D&K15. ‘Landgoed Duin & Kruidberg exposeert’, 4 juni t/m 30 september, Amsterdam (ABN Amro), 2015
 • Christiaan Lucht, Edward van Voolen, Sara Tas, Haagse meesters van de romantiek. De gebroeders Verveer herontdekt, Zutphen (Walburg Pers) 2015 [tent.cat. Joods Historisch Museum, Amsterdam]
 • Carel van Tuyll van Serooskerken e.a., Claude Lorrain, Haarlem 2011 [tent.cat. Louvre Parijs/Teylers Museum Haarlem]
 • Michiel Plomp, From New York with Love. Four centuries of master drawings from the Low Countries from the Collection of Matthew de Clercq, Haarlem 2010 [tent.cat. Teylers Museum, Haarlem]
 • Sander Paarlberg (red.), De kroon op het werk. Schilders rond 1700, Keulen 2006 [tent.cat. Kassel/Keulen/Dordrecht]
 • Christiaan Vogelaar & Gregor M. Weber (red.), Rembrandts landschappen / Rembrandt’s Landschaften / Rembrandt’s Landscapes, Zwolle 2006 [tent.cat. Kassel/Leiden, verschenen in het Nederlands, Duits en Engels]
 • Nicolaes Matsier (inl.), Beeldenrijk Beverwijk. 23 kunstenaars exposeren in het historische park Akerendam i.s.m. Galerie De Ploegh uit Amersfoort, Beverwijk 2003 [cat. beeldententoonstelling Stichting Sluyterman van Loo]
 • Robert Jan Muller & Saskia Wijnen, Monografie Erik Andriesse, Den Haag/Zwolle 2003 [tent.cat. Haags Gemeentemuseum]
 • Stephanie Buck, Jochen Sander & Ariane van Suchtelen e.a., Hans Holbein. Portretschilder van de Renaissance, Den Haag/Zwolle 2003 [tent.cat. Mauritshuis, Den Haag]
 • Norbert Middelkoop e.a., Kopstukken. Portretten van Amsterdammers, Bussum 2002 [tent.cat. Amsterdams Historisch Museum]
 • P. Schatborn, Tekenen van warmte, Amsterdam/Zwolle 2001 [tent.cat. Rijksmuseum Amsterdam]
 • J. van Campen, Royers Chinese kabinet. Voorwerpen uit China verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807), Amsterdam/Zwolle 2000 [tent.cat. Rijksmuseum, Amsterdam]
 • G. Luijten, Dossier Rembrandt, Amsterdam/Zwolle 2000 [tent.cat. Rijksmuseum, Amsterdam]
 • B. Broos &, N. Middelkoop e.a., Rembrandt onder het mes. De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp ontleed, Amsterdam 1998 [tent.cat. Mauritshuis, Den Haag]
 • P. van der Ploeg & C. Vermeeren e.a., Vorstelijk Verzameld. De kunstverzameling van Frederik Hendrik en Amalia/Princely Patrons, Den Haag/Zwolle 1997 [tent.cat. Mauritshuis, Den Haag]
 • Chr. Schuckman, M. Royalton-Kisch & E. Hinterding, Rembrandt & Van Vliet. A Collaboration on Copper, Amsterdam 1996 [tent.cat. Museum het Rembrandthuis, Amsterdam]
 • P. van der Coelen, & Chr. Tümpel e.a., Patriarchs, Angels & Prophets, Amsterdam 1996 [tent.cat. Museum het Rembrandthuis, Amsterdam], cat.nrs. 5, 13, 15, 25, 33
 • A. Walsh, B. Broos & E. Buijsen, Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen/Paulus Potter. Paintings, drawings and etchings, Den Haag/Zwolle 1994 [tent.cat. Mauritshuis, Den Haag]
 • B. Broos, Liefde, list en lijden. Historiestukken in het Mauritshuis / Intimacies and Intrigues. History Painting in the Mauritshuis, Den Haag/Gent 1993 [tent.cat. Mauritshuis, Den Haag]
 • B. Bakker & H. Leeflang, Nederland naar ’t leven, Amsterdam/Zwolle 1993 [tent.cat. Museum het Rembrandthuis, Amsterdam]
 • E.J. Sluijter, M.E.A. Enklaar & P. Nieuwenhuizen, De Leidse fijnschilders. Van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Leiden/Zwolle 1988 [tent.cat. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden]

Kunstverhandelingen

 • Ben Olde Meierink, Inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van de ridderlijke Duitsche Orde in Nederland, Utrecht/Zeist 2023
 • Veiling Indonesische kunst. De verzameling Crince le Roy, veilingcat. De Zwaan, Amsterdam, 14 november 2023
 • Jos van Beurden, Het lege vitrinesyndroom, Amsterdam (Walburg Pers), 2023
 • Agnese Antonini, Vermeer. Het complete geschilderde oeuvre, Florence 2019
 • Doreen Flierman, G.J. van Heekpark 1918-2018. Rijksmonument in Enschede, Enschede 2018
 • Frank IJpma  & Thomas van Gulik, Amsterdamse anatomische lessen ontleed, Amsterdam 2013
 • Michiel Plomp, De herkomst van Rafaëls tekeningen, Haarlem (Teylers Museum), 2012
 • Rachel Esner en Margriet Schavemaker (red.), Overal Vincent. De (inter)nationale identiteiten van Van Gogh, Amsterdam 2010 [essaybundel]
 • J.F. Heijbroek (red.), Kunstzaal Kleykamp. De geschiedenis van een kunsthandel ca. 1900-1968, Zwolle 2008
 • Felix Villanueva (red.), Hans Scholze (1933-1993), Amsterdam 2004
 • Ben Broos & Ariane van Suchtelen e.a., Portraits in the Mauritshuis 1430-1790, Zwolle 2004
 • F. van der Hulst & J. de Jonge, Hans Mengelberg 1885-1945. Sierkunstenaar, Vianen 2002
 • E.J. Sluijter, Seductress of Sight. Studies in Dutch Art of the Golden Age (Studies in Netherlandish Art and Cultural History, deel 2), Zwolle 2000
 • A.L. den Blaauwen, Meissen Porcelain and Stoneware in the Rijksmuseum, a Catalogue, Amsterdam/Zwolle 2000
 • Arthur K. Wheelock & Michiel Jonker (red.), New Vermeer Studies, Den Haag/Washington 1998
   

Proefschriften en oraties

 • Esther Cleven, Irrationeel [oratie bijzonder hoogleraarschap Moderne typografie en grafisch ontwerpen, ingesteld vanwege de Vereniging Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers], Amsterdam (Vossiuspers UvA), 2010
 • Jan Piet Filedt Kok, De heilige Lucas tekent en schildert de Madonna [oratie hoogleraarschap Atelierpraktijken en Materieel-technisch kunsthistorisch onderzoek, UvA], Amsterdam (Vossiuspers UvA), 2005
 • Dario Gamboni, Portrait of the Artist as a Landscape. An Inquiry into Self-Reflexion [oratie hoogleraarschap Kunstgeschiedenis van de Moderne Tijd, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2002
 • Frans Grijzenhout, Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie [oratie hoogleraarschap Cultureel erfgoed, restauratie en conservering, in het bijzonder van roerende goederen, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2004
 • Frauke Laarmann, Het Noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Beeldtraditie en betekenis, Amsterdam (Amsterdam University Press), 2004 [proefschrift UvA]
 • Susan Legêne, Nu of nooit. Over de actualiteit van de museale collecties [oratie bijzonder hoogleraarschap Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2004
 • Michiel C. Plomp, Hartstochtelijk verzameld. 18de-eeuwse Hollandse verzamelaars van tekeningen en hun collecties, Parijs (Fondation Custodia) / Bussum (Uitgeverij THOTH), 2001 [proefschrift Universiteit Groningen]
 • E.J. Sluijter, De ‘Heydensche Fabulen’ in de Noord-Nederlandse Schilderkunst, circa 1590-1670. Een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie, Leiden (Primavera Pers), 2000 [proefschrift R.U.L.]
 • Eric Jan Sluijter, Verwondering over de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw [oratie hoogleraarschap Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2003
 • Evelyne Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw Zutphen (Walburg Pers), 2006 [proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen]

Tijdschriften

 • Aziatische Kunst. Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Vrienden der Aziatische Kunst, 2019-heden [eindredactie]
 • De Kroniek van het Rembrandthuis, 1994-1999 [eindredactie]

Eigen publicaties op basis van onderzoek

m.b.t. kunst voor 1800

 • Marlies Enklaar, ‘Na eeuwen weer thuis. Aankoop van een portret van Hendrik van den Bergh’, VAN HEEK 2010, p. 6 en 7
 • M.E.A. Enklaar, ‘Twee genrestukken door Jan van Vliet’, Kroniek van het Rembrandthuis 2005 1/2 (2006)
 • M.E.A. Enklaar, cat.nrs. 73 (Jan van Mieris), 199 en 200 (Willem van Mieris), in: Jane Turner (red.), Catalogue of the Paintings in Castletown House, Ireland, 2003
 • M.E.A. Enklaar, cat.nrs. 13, 15, 22, 44, 50, 51, 74, 75, 76, 77, in: E.M. Moormann, E.J. Sluijter e.a., Greek Gods and Heroes in the Age of Rubens and Rembrandt, Dordrecht 2000 (tent.cat. Nederlands Instituut, Athene/Dordrechts Museum, Dordrecht)
 • M.E.A. Enklaar, ‘Even tevoorschijn. Etsen van Rembrandt uit de Hermitage’, Jaarboek De Wereld in 1997 (Elsevier 1998)
 • M.E.A. Enklaar, cat.nrs. 5, 13, 15, 25, 33, in: P. van der Coelen, Chr. Tümpel e.a., Patriarchs, Angels & Prophets, Amsterdam 1996 [tent.cat. Museum het Rembrandthuis, Amsterdam]
 • M.E.A. Enklaar, ‘Jan Gillisz van Vliet, “plaetsnyder tot Leyden” en zijn samenwerking met Rembrandt’, Pulchri Studio, april 1996, p. 22-25
 • M.E.A. Enklaar, ‘Rembrandt & Van Vliet. Een samenwerking in koper’, Antiek, maart 1996, p. 380-386
 • M.E.A. Enklaar, ‘De vinding van Mozes. Nicolaes Verkolje’, Vereniging Rembrandt. Nationaal Fonds Kunstbehoud (zomer 1994)
 • M.E.A. Enklaar, ‘De verstoting van Hagar en Ismaël (1614) door Jan Pynas’, Kroniek van het Rembrandthuis (1993), nr. 2, p. 3-8
 • M.E.A. Enklaar, lemma ‘Arnold Houbraken’, The Dictionary of Art (1991)
 • M.E.A. Enklaar, Masterpieces of the Dutch Golden Age (verkoopcat. Kunsthandel K. & V. Waterman bv., Amsterdam), Tokio 1990
 • M.E.A. Enklaar, bijdragen aan bestandscatalogus achttiende-eeuwse meesters in Rijksmuseum Twenthe, Enschede 1989 [digitaal verschenen]
 • E.J. Sluijter, M.E.A. Enklaar & P. Nieuwenhuizen, De Leidse fijnschilders. Van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Leiden/Zwolle 1988 [tent.cat. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden]
   

m.b.t. kunst 1800-1950

 • Marlies Enklaar, ‘De fabrikantenbuitenplaats Het Stroot: 200 jaar in de familie’, VAN HEEK 2019, p. 14-16
 • Marlies Enkaar, ‘Er is weer feest op Schuttersveld! De bewonersgeschiedenis van Villa Schuttersveld’, VAN HEEK 2019, p. 17-21
 • Marlies Enklaar, ‘Negentiende-eeuwse taferelen. Het Volkspark in Enschede’, VAN HEEK 2018, p. 35-39 [over twee schilderijen van Hendrik ter Meulen]
 • Marlies Enklaar, ‘Gerrit Jan van Heek en zijn gezin. Weer terug in de familie?’, VAN HEEK 2017, p. 38-40 [over portret onbekend gezin, ca. 1820]
 • Marlies Enklaar, ‘Het koetshuis van Beltman op Het Stroot’, ’n Sliepsteen, vol. 32 (2016), nr. 125
 • M.E.A. Enklaar & M.-L. Kane-Kleykamp, ‘Ermina Kleykamp (1868-1931)’, in: Els Kloek (red.), 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw, Nijmegen 2016 nr. 139, p. 182-184 [lemma over kunsthandelaarster voor Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland]
 • Marlies Enklaar, ‘Buitenplaats Het Stroot. Het zomerhuis van Gerrit Jan van Heek’, Twentelife (voorjaar 2015), p. 62-66
 • Marlies Enklaar, ‘Het koetshuis van Beltman op Het Stroot. Klaar voor een volgende eeuw’, VAN HEEK 2014
 • Marlies Enklaar, ‘Korte geschiedenis van de Hooge Boekel’, VAN HEEK 2014, p. 30-34
 • Marlies Enklaar, ‘Een zilveren soepterrine uit 1906. Heinrich und Lina Meier gewidmet zur Silberhochzeit’, VAN HEEK 2013, p. 14-20
 • Marlies Enklaar, ‘Tuinontwerp voor een feestweide op Singraven’, VAN HEEK 2012
 • Marlies Enklaar en Marguerite van Vöerst van Lynden, ‘“Van hutje tot hofstede”. Erve het Strootman gekocht in 1910’, VAN HEEK 2012, p. 24
 • Marlies Enklaar, ‘Eeuwfeest. Huis Bergh aangekocht in 1912’, VAN HEEK 2012, p. 13-16
 • Marlies Enklaar, Portretten familie Van Heek, Haaksbergen 2012
 • Marlies Enklaar, ‘De Weele 100 jaar. Een impressie van de bouwgeschiedenis en de bewoners’, VAN HEEK 2011, p. 12-15
 • Marlies Enklaar, ‘De buitenplaats Het Stroot bij Enschede’, VAN HEEK 2009, p. 3-9
   

m.b.t. kunst na 1950

 • M.E.A. Enklaar, ‘De schikgodinnen van Van Heek & Co terug in de Lage Bothofstraat’, 2019 [historisch onderzoek beeldengroep ‘De Schikgodinnen’ door Paul Grégoire uit 1959 in opdracht van woningbouwvereniging De Woonplaats in Enschede]
 • M.E.A. Enklaar, Teksten wisselvitrine en zaalbord, Joods Historisch Museum, 2015