Marlies Enklaar

Terug

in het kort

Marlies Enklaar is kunsthistoricus en heeft jarenlange ervaring als redacteur van publicaties op het gebied van kunst en cultuur.


projecten / publicaties

Archeologie

 • Frans Theuws, De sleutel van Sint Servaas [oratie hoogleraarschap Historische Archeologie van Europa benoorden de Alpen, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2003
 • Ton Bloemers, Op weg naar een duurzaam archeologisch-historisch landschap in 2015? [oratie hoogleraarschap Archeologische monumentenzorg, landschap en erfgoed, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2003
 • Robbert H. Dijkgraaf, Martinus J.G. Veltman, Harry N.A. Priem, De Oorsprong (lezingenbundel), Amsterdam 2004

Architectuur(geschiedenis), stedenbouw, planologie, gebiedsontwikkeling

 • Ineke Bruil e.a., Integrale gebiedsontwikkeling. Het stationsgebied van ’s Hertogenbosch, Amsterdam (Sun), 2003
 • Wim Denslagen, Romantisch modernisme, Amsterdam (Sun), 2004
 • Alijd van Doorn, Architectuur en management. Ontwerp/proces, Amsterdam (Sun), 2004
 • Evert Kleijer, Instrumenten van de architectuur. De compositie van gebouwen, Amsterdam (Sun), 2004
 • Johan van der Zwart e.a., Tussen haard & horizon. Landschapsarchitectonische bouwstenen, Amsterdam (Sun), 2004
 • Tom Daamen, De kost gaat voor de baat uit. Markt, middelen en ruimtelijke kwaliteit bij stedelijke gebiedsontwikkeling, Amsterdam (Sun), 2005
 • Gerard Lemmens en Wilfried Uitterhoeve, Nijmegen en omgeving. Een rondgang door het stedelijk landschap en de buitengebieden, Amsterdam (Sun), 2005
 • Like Bijlsma en Jochem Groenland, Typologie van de tussenmaat. Een handboek voor het meergezinshuis, Amsterdam (Sun), 2006
 • Vittorio Magnago Lampugnani, Lexikon van de architectuur van de twintigste eeuw, Amsterdam (SUN), 2006

Cultuurgeschiedenis

 • Ton Nijhuis, Een nieuw Duitsland - een oud geluid? [oratie hoogleraarschap Duitslandstudiën, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2000
 • Nico Wilterdink, In deze verwarrende tijd. Een terugblik en vooruitblik op de postmoderniteit, Amsterdam 2000 [oratie hoogleraarschap Cultuursociologie, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2000
 • Hans Knippenberg, Cuius regio, eius religio? Over godsdienst, staat en territorium [oratie hoogleraarschap Sociale Geografie, i.h.b. van politieke en culturele verschijnselen, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2002
 • Frank Vandeveire, Neem en eet, dit is je lichaam. Rondom Pasolini’s Salo of de 120 dagen van Sodom, Amsterdam (Sun), 2005
 • Jos A.A.M. Biemans, Het begrijpen van de vorm [oratie bijzonder hoogleraarschap in de Wetenschap van het handschrift in relatie tot de beschavingsgeschiedenis, in het bijzonder van de Middeleeuwen (500-1500), UvA], Amsterdam (Vossiuspers UvA), 2005
 • Stefan R. Landsberger, Rood, oranje of groen – de kleur van de Chinese cultuur [oratie buitengewoon hoogleraarschap Cultuur van het hedendaagse China vanwege de Stichting Dr. Olfert Dapper en China, UvA), Amsterdam (Vossiuspers UvA), 2006
 • Ronald Havenaar, Twee soorten conservatisme [oratie hoogleraarschap Moderne Transatlantische Betrekkingen, UvA], Amsterdam (Vossiuspers UvA), 2006

Kunst, kunstgeschiedenis, catalogi

 • E.J. Sluijter, M.E.A. Enklaar, P. Nieuwenhuizen, De Leidse fijnschilders. Van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Leiden/Zwolle (Waanders), 1988 (tent. cat. Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden)
 • Bijdragen aan bestandscatalogus achttiende-eeuwse meesters in het Rijksmuseum Twenthe, Enschede [verschijnt in gedigitaliseerde vorm]
 • M.E.A. Enklaar, Masterpieces of the Dutch Golden Age (verkoopcat. Kunsthandel K. & V. Waterman bv., Amsterdam), Tokio 1990
 • M.E.A. Enklaar, ‘Arnold Houbraken’, lemma in The Dictionary of Art (1991)
 • M.E.A. Enklaar, ‘De verstoting van Hagar en Ismaël (1614) door Jan Pynas’, Kroniek van het Rembrandthuis 1993/2, pp. 3-8
 • B. Broos, Liefde, list en lijden. Historiestukken in het Mauritshuis / Intimacies and Intrigues. History Painting in the Mauritshuis, Den Haag/Gent 1993 (tent. cat. Mauritshuis, Den Haag)
 • B. Bakker, H. Leeflang, Nederland naar ‘t leven, Amsterdam/Zwolle (Waanders), 1993 (tent. cat. Museum het Rembrandthuis, Amsterdam)
 • M.E.A. Enklaar, ‘De vinding van Mozes. Nicolaes Verkolje’, Vereniging Rembrandt. Nationaal Fonds Kunstbehoud, zomer 1994
 • A. Walsh, B. Broos, E. Buijsen, Paulus Potter. Schilderijen, tekeningen en etsen/Paulus Potter. Paintings, drawings and etchings, Den Haag/Zwolle (Waanders), 1994 (tent. cat. Mauritshuis, Den Haag)
 • Eindredacteur van de Kroniek van het Rembrandthuis
 • Chr. Schuckman, M. Royalton-Kisch, E. Hinterding, Rembrandt & Van Vliet. A Collaboration on Copper, Amsterdam 1996 (tent. cat. Museum het Rembrandthuis, Amsterdam)
 • M.E.A. Enklaar, ‘Rembrandt & Van Vliet. Een samenwerking in koper’, Antiek, maart 1996, pp. 380-86
 • P. van der Coelen, Chr. Tümpel e.a., Patriarchs, Angels & Prophets. The Old Testament in Netherlandish Printmaking from Lucas van Leyden to Rembrandt, Amsterdam 1996 (tent. cat. Museum het Rembrandthuis, Amsterdam), cat. nrs. 5, 13, 15, 25, 33
 • M.E.A. Enklaar, ‘Jan Gillisz van Vliet, “plaetsnyder tot Leyden” en zijn samenwerking met Rembrandt’, Pulchri Studio, april 1996, pp. 22-25
 • M.E.A. Enklaar, ‘Even tevoorschijn. Etsen van Rembrandt uit de Hermitage’, Jaarboek De Wereld in 1997 (Elsevier)
 • P. van der Ploeg, C. Vermeeren e.a., Vorstelijk Verzameld. De kunstverzameling van Frederik Hendrik en Amalia/Princely Patrons. The collection of Frederick Henry of Orange and Amalia of Solms, Den Haag/Zwolle (Waanders), 1997 (tent. cat. Mauritshuis, Den Haag)
 • Arthur K. Wheelock, Michiel Jonker (red.), New Vermeer Studies, Den Haag/Washington 1998
 • B. Broos, N. Middelkoop e.a., Rembrandt onder het mes. De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp ontleed / Rembrandt under the Scalpel. The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp Dissected, Amsterdam 1998 (tent. cat. Mauritshuis, Den Haag)
 • M. Plomp, Achttiende-eeuwse tekeningenverzamelaars, 1732-1833, proefschrift Universiteit Groningen
 • E.J. Sluijter, Seductress of Sight. Studies in Dutch Art of the Golden Age (Studies in Netherlandish Art and Cultural History, dl. 2), Zwolle (Waanders), 2000
 • E.J. Sluijter, De ‘Heydensche Fabulen’ in de Noord-Nederlandse Schilderkunst, circa 1590-1670. Een proeve van beschrijving en interpretatie van schilderijen met verhalende onderwerpen uit de klassieke mythologie, proefschrift R.U.L., Leiden 2000
 • E.M. Moormann, E.J. Sluijter e.a., Greek Gods and Heroes in the Age of Rubens and Rembrandt, Dordrecht 2000 (tent.cat. Nederlands Instituut, Athene/Dordrecht Museum, Dordrecht), cat. nrs. 13, 15, 22, 44, 50, 51, 74, 75, 76, 77
 • F. van der Hulst en J. de Jonge, Hans Mengelberg 1885-1945. Sierkunstenaar, Vianen 2002
 • J. van Campen, Royers Chinese kabinet. Voorwerpen uit China verzameld door Jean Theodore Royer (1737-1807), Amsterdam/Zwolle (Waanders), 2000 (tent. cat. Rijksmuseum, Amsterdam)
 • G. Luijten, Dossier Rembrandt, Amsterdam/Zwolle (Waanders), 2000 (tent. cat. Rijksmuseum, Amsterdam)
 • A.L. den Blaauwen, Meissen Porcelain and Stoneware in the Rijksmuseum, a Catalogue, Amsterdam/Zwolle (Waanders), 2000
 • Dario Gamboni, Portrait of the Artist as a Landscape. An Inquiry into Self-Reflexion[oratie hoogleraarschap Kunstgeschiedenis van de Moderne Tijd, UvA, 14 december 2002]
 • Eric Jan Sluijter, Verwondering over de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw
 • P. Schatborn, Tekenen van warmte, Amsterdam/Zwolle (Waanders), 2001 (tent. cat. Rijksmuseum Amsterdam)
 • Norbert Middelkoop e.a., Kopstukken. Portretten van Amsterdammers, Bussum (Thoth), 2002 (tent. cat. Amsterdams Historisch Museum)
 • Stichting Sluyterman van Loo, Beeldenrijk Beverwijk (met voorwoord van Nicolaes Matsier), Beverwijk 2003 (tent. cat. van beelden)
 • Robert Jan Muller & Saskia Wijnen, Monografie Erik Andriesse Den Haag/Zwolle (Waanders), 2003 (tent. cat. Haags Gemeentemuseum)
 • Eric Jan Sluijter, Verwondering over de schilderijenproductie in de Gouden Eeuw [oratie hoogleraarschap Kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2003
 • Felix Villanueva (red.), Hans Scholze (1933-1993), Amsterdam (Sun), 2004
 • Frauke Laarmann, Het Noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Beeldtraditie en betekenis [proefschrift UvA], Amsterdam (AUP), 2004
 • Stephanie Buck, Jochen Sander, Ariane van Suchtelen e.a., Hans Holbein. Portretschilder van de Renaissance, Den Haag/Zwolle (Waanders), 2003 (tent. cat. Mauritshuis, Den Haag)
 • Frans Grijzenhout, Cultureel erfgoed in revolutie en restauratie [oratie hoogleraarschap Cultureel erfgoed, restauratie en conservering, in het bijzonder van roerende goederen, UvA], Amsterdam (Amsterdam University Press), 2004
 • Susan Legêne, Nu of nooit. Over de actualiteit van de museale collecties [oratie bijzonder hoogleraarschap Nederlandse cultuurgeschiedenis, in het bijzonder de studie der voorwerpen UvA], Amsterdam (AUP), 2004
 • Ben Broos, Ariane van Suchtelen e.a., Portraits in the Mauritshuis 1430-1790, Zwolle (Waanders), 2004
 • M.E.A. Enklaar, ‘Twee genrestukken door Jan van Vliet’, Kroniek van het Rembrandthuis 2005 1/2 (2006)
 • Jan Piet Filedt Kok, De heilige Lucas tekent en schildert de Madonna [oratie hoogleraarschap Atelierpraktijken en materieel-technisch kunsthistorisch onderzoek,UvA], Amsterdam (Vossiuspers UvA), 2006
 • Evelyne Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw [proefschrift Radbouduniversiteit Nijmegen], Zutphen (Walburg Pers), 2006
 • Christiaan Vogelaar & Gregor M. Weber (red.), Rembrandts landschappen / Rembrandt’s Landschaften / Rembrandt’s Landscapes, tent. cat. Kassel/Leiden, Zwolle (Waanders), 2006 [verschenen in het Nederlands, Duits en Engels]
 • Sander Paarlberg (red.), De kroon op het werk. Schilders rond 1700, tent.cat. Kassel/Keulen/ Dordrecht, 2006 [verschenen in het Nederlands en Duits]
 • Michiel Plomp, De tekeningencollectie van Matthijs de Clercq [werktitel], Haarlem (Teylers Museum), 2010
 • Anja K. Sevcik (red.), Schalcken. Kunstenaar van het verleiden, tent.cat. Dordrecht (Dordrechts Museum), 2016