Marlies Enklaar

email info@enklaarediting.nl

opdrachtgevers (selectie)

Mauritshuis, Den Haag; Rijksmuseum, Amsterdam; Dordrechts Museum, Dordrecht; De Lakenhal, Leiden; Teylers Museum, Haarlem

projecten / publicaties (selectie)

  • Anja K. Sevcik (red.), Schalcken. Kunstenaar van het verleiden, tent. cat. Dordrecht/Keulen (Belser), 2016 [verschenen in het Nederlands en Duits]
  • Sander Paarlberg (red.), De kroon op het werk. Schilders rond 1700, tent. cat. Kassel/Keulen/ Dordrecht, 2006 [verschenen in het Nederlands en Duits]
  • Christiaan Vogelaar & Gregor M. Weber (red.), Rembrandts landschappen / Rembrandt’s Landschaften / Rembrandt’s Landscapes, tent. cat. Kassel/Leiden, Zwolle (Waanders), 2006 [verschenen in het Nederlands, Duits en Engels]
  • Ben, Broos, Ariane van Suchtelen e.a., Portraits in the Mauritshuis 1430-1790, Zwolle (Waanders), 2004
  • Stephanie Buck, Jochen Sander, Ariane van Suchtelen e.a., Hans Holbein. Portretschilder van de Renaissance, tent. cat. Den Haag, Den Haag/Zwolle (Waanders), 2003
Meer over Marlies Enklaar