Saskia Cohen-Willner

email sgw@xs4all.nl
specialismen kunsttheorie prenten schilderijen tekeningen zestiende/zeventiende eeuw

opdrachtgevers (selectie)

Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam; Rijksmuseum Twenthe, Enschede; Vakgroep Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam; Museumtijdschrift; Kunstschrift; Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam; Kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder, Den Haag; Kunsthandel Laméris, Amsterdam, particuliere opdrachtgevers

projecten / publicaties (selectie)

Voorjaar 2015

De Italiaanse Levens in het Schilder-boeck van Karel van Mander, dissertatie Universiteit van Amsterdam 2015.

2014-2015

Gastcurator voor Metamorphosen, een tentoonstellingsproject in opdracht van het Rijksmuseum Twenthe in samenwerking met de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. De tentoonstelling loopt van 25 januari 2015 – 4 oktober 2015.

2013

Diverse bijdragen over Karel van Mander en Joachim von Sandrart aan de internetbron: http://ta.sandrart.net/

2013-heden

Onderzoek in opdracht van o.m. Kunsthandel Laméris, Amsterdam.

2011-heden

Voor de UvA verzorg ik op freelance basis verschillende vakken in de bacheloropleidingen Kunstgeschiedenis en Algemene Cultuurwetenschappen (Visuele Analyse en Kunsttechnieken, Inleiding in de Kunstgeschiedenis, Excursie Venetë, tutoraat eerste- en tweedejaars Kunstgeschiedenis, Canon van de Europese Cultuur). Daarnaast geef ik in een gecombineerde minor van KG, ACW en Filosofie het vak Ontwikkeling van de Esthetica, over de ontwikkeling van de kunsttheorie tot aan Winckelman.

2008

Publieksboekje voor het Museum Het Rembrandthuis ten behoeve van de tentoonstelling Jacob Backer (1608/9-1651).

2006-2009

In opdracht van kunsthandel Hoogsteder & Hoogsteder rapportages over de schilderijen en tekstborden voor verkooptentoonstellingen.

2005- heden

Auteur voor Museumtijdschrift, Kunstschrift, Antiek.

Meer over Saskia Cohen-Willner